عبدل علی

زیمل - عبدل&عمار&وحید&عبدالله

جزئیات
1 year ago
توسط عبدل علی, عمار حسين زهي
113 16
3,671 مشاهده شده

بلوچستان - عبدل علی

جزئیات
2 years ago
توسط عبدل علی
اجرای زنده عبدل علی حوت زیمل ۹۶ - منطقه آزاد چابهار لینک ویدئو در آپارات لینک وی...
447 72
23,052 مشاهده شده

عبدل علی-غمانی ساهگ

جزئیات
3 years ago
توسط عبدل علی
81 7
3,544 مشاهده شده
جزئیات
1,799 مشاهده شده
3 media